หมวด: บล็อกก่อผนัง

บล็อก 7 ซม. บล็อก 9 ซม. บล็อก 14 ซม. บล็อก 19 ซม. 
อิฐมอญขนาดต่างๆ
ราคา 1.00 บาท
จำนวน
อิฐมวลเบาตราเพชร
ราคา 14.00 บาท
ลดเหลือ 14.00 บาท
จำนวน
บล็อกช่องลมแบบหยาบและละเอียด
ราคา 9.00 บาท
ลดเหลือ 8.00 บาท
จำนวน
อิฐบล็อก ขนาด 14 ซม.
ราคา 14.00 บาท
จำนวน
อิฐบล็อก ขนาด 9 ซม.
ราคา 8.00 บาท
ลดเหลือ 8.00 บาท
จำนวน
อิฐบล็อก ขนาด 7 ซม.
ราคา 4.00 บาท
ลดเหลือ 4.00 บาท
จำนวน