หมวด: บล็อกช่องลมแบบหยาบ และละเอียด

บล็อกช่องลมแบบต่างๆ แบบหยาบเริ่มต้นที่ 8 บาท 

แบบละเอียดเริ่มต้นที่ 10 บาท

จัดส่งเต็มเที่ยว 1,300 ก้อน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและระยะทางที่ขนส่ง