วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.  โทร. ยืนยันการซื้อขายกับฝ่ายขาย และตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมส่งแผนที่สถานที่ที่จะส่งสินค้า

2.  กรณีเป็นบริษัทฯ กรุณาส่งใบสั่งซื้อพร้อมแผนที่ส่งอีเมล  pnblock789@gmail.com

การสั่งซื้อสินค้ากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้สินค้า 1-3 วัน