ขอบคันหิน 1 เมตร ราคา 140 บาท ราคาที่เสนอเป็นราคารับสินค้าเองที่โรงงาน ยังไม่รวมค่าขนส่ง หากต้องการให้ส่งสินค้ากรุณาโทร. สอบถามฝ่ายขาย 06-3195-4165 , 06-3195-6515  
ราคา 140.00 บาท| ลดเหลือ 0.00 บาท